Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CDEXIM cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chính sách bảo mật này được đưa ra nhằm cung cấp cho bạn thông tin về cách mà chúng tôi thu thập; xử lý dữ liệu cũng như cách mà chúng tôi bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng.

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao các loại dữ liệu về khách hàng cho bên thứ 3 có uy tín (đơn vị chuyển phát, nhận tiền thanh toán, đơn vị hỗ trợ dịch vụ khách hàng) trong điều kiện được khách hàng cho phép với mục đích thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng. Những dữ liệu này bao gồm:

  • – Thông tin nhận dạng gồm: Tên, ngày sinh, năm sinh, giới tính,…
  • – Thông tin liên lạc bao gồm: SĐT, địa chỉ email, số thẻ ngân hàng, liên kết mạng xã hội,…
  • – Các thông tin khác: Chức vụ, công ty, địa chỉ giao hàng, mã số thuế, số tài khoản,..

(*) Lưu ý: Chúng tôi không giới hạn việc thu thập thông tin, nhưng mọi thông tin mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý,… đều được thực hiện trên nguyên tắc nhận được sự khách hàng tự nguyện cụng cấp.

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu về bạn, bao gồm:

– Tương tác trực tiếp: Bạn có thể liên hệ trực tiếp để gặp nhân viên của chúng tôi, khi đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu (hoặc hỏi chuyện) để thu thập các thông tin cần thiết.

– Tương tác tự động: Bạn cần điền những thông tin được yêu cầu khi truy cập vào “Liên hệ”. Sau khi bạn điền đầy đủ các trường dữ liệu, thông tin của bạn sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của chúng tôi, tiếp đó, nhân viên của CDEXIM sẽ liên hệ lại để xác nhận cũng như tiến hành các thủ tục tiếp theo.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích ký kết hợp đồng, và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

  • Cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 uy tín

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin tổng hợp về khách hàng, mẫu mẫu sản phẩm,… cho bên thứ ba có uy tín theo điều khoản hợp đồng.

Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn (bao gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ) cho đơn vị vận chuyển để chuyển giao sản phẩm đến tay khách hàng.

  • Sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể phân tích thông tin khách hàng, gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ, hướng dẫn sử dụng phù hợp với bạn cho mục đích tiếp thị nếu bạn không có dấu hiệu từ chối.

Trong trường hợp quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị nào từ CDEXIM thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Chúng tôi có đầy đủ các biện pháp thích hợp về kỹ thuật, an ninh để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi đôi khi cần đến các giấy từ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

 

 

back-to-top.png