Thông tư tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất khẩu trang, găng tay y tế phòng chống dịch

Thông tư tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất khẩu trang, găng tay y tế phòng chống dịch

Từ 22/01 đến hết năm 2021, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế

Ngày 07/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Cụ thể, danh mục mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất bao gồm: Găng tay y tế (mã 3926.20.90; mã 4015.11.00; mã 4015.19.00); Bộ trang phục phòng, chống dịch (gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày) (mã 6210.10.90); Khẩu trang y tế (mã 6307.90.40; mã 7307.90.90).

Thông tư này có hiệu lực từ 22/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Xem chi tiết thông tư tại đây

back-to-top.png